ASKO - Desinfektionsvask af kliniktøj

Desinfektionsvask af kliniktøj

Vores professionelle vaskemaskiner er udstyret med et specielt desinfektionsprogram, der opfylder sundhedsmyndighedernes strenge krav. Dette opnås med en høj elementeffekt og et system, der sikrer at de udvalgte temperaturer opnås og holdes for at sikre desinfektion. Vores desinfektionsprogrammer har en effektiv forvask, der opløser og fjerner alle proteinerne før temperaturen hæves under hovedvasken. Maskinerne kan, hvis det er nødvendigt, vaske ved ekstremt høje temperaturer.

Desinfektion program opfylder RKI (Robert Koch Institut, det tyske sundhedsinstitut) standarder DGHM-godkendt (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, tyske forening for hygiejne og mikrobiologi) vaskemidler. Den maksimale temperatur på 40, 60, 90 ºC som nåes under cyklussen vises i displayet (kan deaktiveres). Programmerne vil blive kombineret med særlige rensningsmidler for korrekt desinfektion.

ASKO Professional overholder krav til vask af klinikbeklædning

Der er stor efterspørgsel på vaskemaskiner, som overholder krav til vask af klinikbeklædning specielt inden for tandklinikker.

Myndighederne stiller krav til vask af beklædning indenfor sundheds- og plejesektoren. I Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut beskrives desinfektionsvask som:

1. minimum 80°C i mindst 10 min. eller

2. minimum 60°C i 60 min. såfremt skyllevandet ikke genbruges.

Alle ASKO Professionel vaskemaskiner kan opfylde disse krav fra NIR. Det kræver blot et kort servicebesøg som faktureres til kunden, hvor en teknikker lægger de godkendte desinfektionsprogrammer i maskinen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte os på salg.dk@gorenjegroup.com